szlifowanie betonu

Prowadzenie prac budowlanych wiąże się z koniecznością używania różnych materiałów, pozwalających na uzyskanie niezbędnej w danym przypadku wytrzymałości oraz oferujących niezbędne własności użytkowe i estetyczne. Wśród surowców wykorzystywanych w największej ilości zastosowań znajduje się właściwie dobrany i przygotowany beton. W Pruszkowie jego produkcją i dostawą zajmuje się Betoniarnia Stambet-Bud, oferująca również zaprawy oraz piaski i kruszywa, a także stabilizacje i podsypy drogowe. Elementem, który najczęściej powstaje z betonu, jest podłoga, wylewana z tego materiału zwłaszcza w obiektach przemysłowych. Zdarza się jednak, że posadzka takiego rodzaju została źle zatarta i wymaga naprawy. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

dylatacja podłogowa

Właściwe wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku, a także jego części, które będą intensywnie obciążane, wymaga stosowania materiałów o dopasowanych do założeń projektanta parametrach. Jest to szczególnie istotne w przypadku korzystania z mieszanek betonowych służących do przygotowywania ścian, słupów, stropów i podłóg. By zyskać pewność, że ich charakterystyka jest właściwa, należy korzystać z usług sprawdzonych dostawców betonu towarowego. W Pruszkowie jego produkcją i dostawą zajmuje się Betoniarnia Stambet-Bud. Nie można jednak zapominać, że w ostatecznym rozrachunku liczy się także prawidłowe wylanie i pielęgnacja, a tam, gdzie to potrzebne, zastosowanie dylatacji. Przekonajmy się, dlaczego są one konieczne i sprawdźmy, jak się je naprawia.

szlifowanie betonu szlifierką rotacyjną

Najpopularniejszy materiał konstrukcyjny, wykorzystywany zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i liniowym, a także stosowany przy wznoszeniu obiektów drogowych czy związanych z budownictwem wodnym to beton. W Grodzisku Mazowieckim jest on oferowany wedle różnych receptur przez firmę Stambet-Bud. Ze względu na swoje właściwości – przede wszystkim znakomitą wytrzymałość na ściskanie – można go używać do tworzenia elementów przenoszących obciążenia. Sprawdza się również ram, gdzie konieczne jest zapewnienie odporności na ścieranie jak w przypadku nawierzchni drogowych oraz zginanie, gdy chodzi m.in. o stropy. Często jego powierzchnia musi być jednak poddawana dodatkowej obróbce np. za sprawą szlifowania. Przekonajmy się, w jaki sposób przeprowadza się taką operację.

wiercenie betonu

Wykonywanie elementów budowli, które podczas eksploatacji będą poddawane znacznym obciążeniom, wymaga korzystania z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość, a jednocześnie pozwalających tworzyć konstrukcje o rozmaitych kształtach i rozmiarach. W większości zastosowań tego typu są najczęściej używane właściwie przygotowane betony towarowe. W Grodzisku Mazowieckim ich wytwarzaniem i dostawą na plac budowy zajmuje się betoniarnia Stambet-Bud, oferująca także stabilizacje i podbudowy drogowe, zaprawy budowlane, która proponuje również podawanie mieszanek betonowych pompami o różnych parametrach technicznych. Wiele komponentów betonowych przed wykorzystaniem musi być jednak poddanych dodatkowej obróbce mechanicznej.

betoniarka

Podstawowym materiałem budowlanym wykorzystywanym na najszerszą skalę zarówno w przypadku obiektów kubaturowych, jak i w drogownictwie jest beton, powstający przez połączenie odpowiedniego gatunku cementu, kruszywa o właściwym uziarnieniu, a także wody i dodatków poprawiających właściwości użytkowe oraz ułatwiające wylewanie i pielęgnację. W większości inwestycji korzysta się z betonu towarowego, który produkuje się w wytwórniach wyposażonych w węzły betoniarskie umożliwiające precyzyjny dobór i połączenie składników oraz stały nadzór laboratoryjny nad jakością. Taka technologia oznacza jednak konieczność transportu betonu na plac budowy. Przekonajmy się, jak się to odbywa.

Zapraszamy do współpracy