Jak prawidłowo powinien wyglądać transport betonu?

Podstawowym materiałem budowlanym wykorzystywanym na najszerszą skalę zarówno w przypadku obiektów kubaturowych, jak i w drogownictwie jest beton, powstający przez połączenie odpowiedniego gatunku cementu, kruszywa o właściwym uziarnieniu, a także wody i dodatków poprawiających właściwości użytkowe oraz ułatwiające wylewanie i pielęgnację. W większości inwestycji korzysta się z betonu towarowego, który produkuje się w wytwórniach wyposażonych w węzły betoniarskie umożliwiające precyzyjny dobór i połączenie składników oraz stały nadzór laboratoryjny nad jakością. Taka technologia oznacza jednak konieczność transportu betonu na plac budowy. Przekonajmy się, jak się to odbywa.

betoniarka

 

Jakimi urządzeniami przewozi się beton towarowy?

Każda gotowa mieszanka betonowa ma ściśle zdefiniowany czas, po jakim rozpoczyna się proces wiązania, masa pozostaje więc urabialna, a tym samym zdatna do użytku jedynie w dość krótkim okresie. By zapewnić optymalne parametry użytkowe, do transportu trzeba więc wykorzystywać specjalne pojazdy nazywane betonowozami. Są one wyposażone w zbiornik pełniący funkcję mieszarki bębnowej popularnie określany „gruszką”, który ma zamontowane odpowiednie mieszadła, a obracając się, zapobiega przedwczesnemu twardnieniu, a także rozwarstwianiu się betonu.

 

Jak wylewa się beton?

Beton dostarczany na plac budowy musi być umieszczony w przygotowanych wcześniej szalunkach, równomiernie w nich rozprowadzony oraz zawibrowany. Do podawania mieszanki w miejsce, gdzie ma być wykorzystana, stosuje się specjalne pompy do betonu wyposażone w rozkładane rurociągi o znacznej długości. W zależności od wydajności pompy materiał może być tłoczony na różne odległości i wysokości. Dostępne są także betonowozy, które są wyposażone w instalację służącą do pompowania betonu.

Zapraszamy do współpracy