Jakimi metodami można szlifować beton?

Najpopularniejszy materiał konstrukcyjny, wykorzystywany zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i liniowym, a także stosowany przy wznoszeniu obiektów drogowych czy związanych z budownictwem wodnym to beton. W Grodzisku Mazowieckim jest on oferowany wedle różnych receptur przez firmę Stambet-Bud. Ze względu na swoje właściwości – przede wszystkim znakomitą wytrzymałość na ściskanie – można go używać do tworzenia elementów przenoszących obciążenia. Sprawdza się również ram, gdzie konieczne jest zapewnienie odporności na ścieranie jak w przypadku nawierzchni drogowych oraz zginanie, gdy chodzi m.in. o stropy. Często jego powierzchnia musi być jednak poddawana dodatkowej obróbce np. za sprawą szlifowania. Przekonajmy się, w jaki sposób przeprowadza się taką operację.

Dlaczego szlifowanie betonu może być niezbędne?

Elementy wykonane z betonu często wymagają zastosowania dodatkowych powłok zwiększających ich odporność na czynniki zewnętrzne – ścieranie, zarysowanie, nacisk – a także ułatwiających uzyskanie gładkiej powierzchni i podnoszących wytrzymałość na działanie cieczy – zwłaszcza jeśli są to silnie brudzące chemikalia czy substancje ropopochodne. Przed ich ułożeniem konieczne będzie jednak odpowiednie przygotowanie powierzchni, przez jej wyrównanie i wygładzenie. W tym celu z reguły korzysta się ze szlifierek rotacyjnych wyposażonych w tarcze z materiałem ściernym zawierającym nasyp z syntetycznego diamentu. Szlifowanie może być przeprowadzanie również w celu oczyszczenia zewnętrznej warstwy materiału.

Z jakich technologii obróbki betonu można skorzystać?

Poza szlifowaniem stosuje się inne metody obróbki betonu. Jeśli konieczne jest usunięcie większej ilości materiału, zwykle korzysta się z frezowania. Stosuje się też śrutowanie i młoteczkowanie.

Zapraszamy do współpracy