Na czym polega bezpyłowe wiercenie betonu?

Wykonywanie elementów budowli, które podczas eksploatacji będą poddawane znacznym obciążeniom, wymaga korzystania z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość, a jednocześnie pozwalających tworzyć konstrukcje o rozmaitych kształtach i rozmiarach. W większości zastosowań tego typu są najczęściej używane właściwie przygotowane betony towarowe. W Grodzisku Mazowieckim ich wytwarzaniem i dostawą na plac budowy zajmuje się betoniarnia Stambet-Bud, oferująca także stabilizacje i podbudowy drogowe, zaprawy budowlane, która proponuje również podawanie mieszanek betonowych pompami o różnych parametrach technicznych. Wiele komponentów betonowych przed wykorzystaniem musi być jednak poddanych dodatkowej obróbce mechanicznej.

W jaki sposób obrabia się zwykle elementy betonowe?

Beton służy do przygotowywania elementów konstrukcyjnych budynków, a więc ścian nośnych, filarów i stropów, a także posadzek. Z uwagi na konieczność dostosowania ich do określonych zadań dość często są one poddawane dodatkowej obróbce mechanicznej. Może ona mieć na celu szlifowanie lub polerowanie powierzchni w celu uzyskania większej gładkości np. w ramach wykonania posadzki czy nanoszenia oznaczeń, ale także nacinania dla uzyskania dylatacji lub otworów na rozmaite instalacje. Dość często nawierzchnia betonu jest też frezowana dla wyrównania poziomów czy poddawana śrutowaniu przed nałożeniem rozmaitych powłok. Jedną z czynności koniecznych najczęściej będzie jednak wiercenie otworów. Z reguły są to otwory o sporych średnicach potrzebne do rozprowadzania rurociągów lub okablowania, a niekiedy również osadzania elementów stalowych bądź kotwienia rozmaitych konstrukcji.

Dlaczego pylenie jest problematyczne?

Wiercenie otworów w betonie oznacza, iż w powietrze wzbija się towarzyszący temu procesowi pył, będący rozdrobnionymi fragmentami kruszywa lub cementu. Jest on bardzo niepożądany, ponieważ stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych, a dostając się do maszyn i urządzeń, może powodować ich przyspieszone zużycie. Dla wyeliminowania tego zjawiska w wiertnicach stosuje się moduły, które pozwalają na odsysanie pyłu albo wiercenie na mokro.

Zapraszamy do współpracy